Vetlanda ska växa till 30000 invånare

Antalet invånare inom Vetlanda kommun är högre än någonsin och befinner sig just nu i det högsta invånarantalet på 23 år. I början av 1990-talet uppgick Vetlanda kommuns invånarantal till över 28 000 personer, en siffra som minskade drastiskt i och med de följande årens lågkonjunktur. Nu räknar kommunen med att invånarantalet ökar upp till 30 000 invånare fram till år 2030. 

Invånarantalet är högre än på 23 år

En rapport publicerad av Statistiska Centralbyrån, SCB, visar på att invånarantalet inom Vetlanda kommun nu är högre än på 23 år. Invånarantalet sjönk drastiskt under 1990-talet och blev resultatet av lågkonjunkturen som härjade då. Nu visar rapporten att invånarantalet har återhämtat sig och att det för närvarande bor 27 515 personer inom Vetlanda kommun. 

Målet är att befolkningsmängden ska öka upp till 30 000 invånare. Men enligt den nuvarande prognosen ser det ut som att invånarantalet endast kommer hinna med en ökning på 543 personer fram till och med år 2030. Då talar vi alltså om en ökning från invånarantalet år 2019 på 27 515 personer till ett invånarantal på 28 046 år 2030. 

Invandring och ökat barnafödande är anledningar till det växande invånarantalet

Rapporten visar också att anledningen till den ökade befolkningsmängden beror på invandring och ökat barnafödande. Det ser kommundirektören Magnus Förjhage som en utveckling i positiv riktning. För honom är det ännu en motivation till att göra Vetlanda till en mer attraktiv stad för fler att bosätta sig i. 

Färjhage menar vidare att han gläds över den positiva utvecklingen samtidigt som han vill fortsätta utvecklingsarbetet inom kommunen för att den ska bli en plats som fler väljer att både bosätta sig och jobba på. 

Attraktiva boenden ska locka fler till Vetlanda

Vetlanda kommun vill uppnå målet med 30 000 invånare genom att utveckla infrastrukturen inom hela kommunen. För att målet ska uppfyllas behöver det flytta in 1 200 nya personer till Vetlanda varje år. Det är en siffra som kommunen har lyckats med de senaste fem åren i och med den ökade invandringen.

Ett annat alternativ presenterat av Vetlanda kommun är att få fler invånare att stanna kvar. Genom att minska utflyttningstalet från 1 000 utflyttningar per år till 800 skulle Vetlanda kommun kunna uppnå målet på att ha 30 000 invånare år 2030.