5 naturupplevelser du inte får missa i Vetlanda

Runt om Vetlanda finns det mycket natur att uppleva. Du kan bland annat vandra i något av naturreservaten, fiska eller rida ut på islandshäst. Här presenterar vi 5 naturupplevelser du inte får missa i Vetlanda. 

1. Upptäck Vetlandas naturreservat

I Vetlanda finns det en hel hög naturreservat som är värda ett besök eller två, särskilt om du uppskattar en tur i vacker natur. Nedan berättar vi om några av dem. 

Tjusthults naturreservat

Naturreservatet Tjusthult består av bergiga marker och ståtliga tallar med upp till 300 år på nacken. I Tjusthults södra delar hittar du Marsprången som är en bergig etapp bestående av hällmarkstallskog. 

I den lägre delen av naturreservatet finns en mosse vars underliggande mark är omformad av inlandsisens avsmältning. Vill du upptäcka Tjusthult via en markerad led kan du följa Höglandleden som passerar naturreservatet och följer dig upp till Marsprången. 

Naturreservatet Svarta hål

Hur otrevligt naturreservatet Svarta hål än må låta finns det flera anledningar till att det är just ett naturreservat som Vetlanda kommun vill bevara. Stora delar av naturreservatets skog är över 100 år gammal, med tallar som är närmare 300 år gamla. 

Några av träden är markerade med brandljus sedan en tidigare skogsbrand. Runt om i reservatet finns det även mycket vilt. Till exempel finns det en tjäderspelsplats. 

Sundsängens naturreservat

Naturreservatet Sundsängen ligger på en av Skirösjöns uddar. Den högsta punkten är 160 meter över havet, och här hittar du en samling ovanliga insektarter och bubblande sång från småfåglar. 

I Sundsängen finns det flera spår från historien, bland annat rester från en tidigare boplats, gamla gravar i form av stenrösen och fossil åkermark ända från bronsåldern. 

Naturreservatet Nävelsjön

Nävelsjön är ett naturreservat som till stor del består av våtmark och är en viktig plats för våtmarksfåglar. Under vårmånaderna ökar chanserna att få syn på några av de ovanligare arterna som stannar till på sin färd under vårflyttningen, till exempel Årta och Skedband. 

Vintermossens naturreservat

Vintermossens naturreservat är en högmosse omgiven av tallskog och sällsynta kärlväxter, mossor, lavar och fåglar. Naturreservatet består av en kuperad terräng vilket gör den svåråtkomlig. Skogen har varit orörd ända sedan en gallring som ägde rum på 40-talet.

Färgsjömons naturreservat

Naturreservatet Färgsjömon är en orörd barrskog som är hem för flera typer av hotade mossor, lavar, insekter och fåglar. Fjällsjömon består av både äldre tallar upp emot 200 år gamla och delar med yngre skog. 

Stolpabergs naturreservat

Reservatets kärna, Stolpaberg, är 290 meter över havet och täcks av gammal tallskog. Stolpaberg är en av delarna på Skäftesfallsplatån. Här hittar du ett djurliv bestående av skogsfåglar, bland annat sparvugglan som är den minsta ugglearten i Europa. Under våren kan du även stöta på en spelande tjäder som går att känna igen på dess bullrande vingslag vid rädsla. 

Kråketorpsskogens naturreservat

Våtmarksområdet Kråketorpsskogen ligger runt Skoggölen och består av orörd barrskog, ett par porlande bäckar och tallsumpskog. Här trivs vårmarksfåglarna grönbena, trana och enkebeckasin. I området finns det en stor mängd död ved som fungerar som husrum för flera olika vedinsekter. 

Naturreservatet Linneåns mader

2,5 kilometer från Fröderyds kyrka ligger Linneåns mader, som är knappt 35 hektar stor och består av våtmark runt om Linneån. Här hittar du också en fastmarksholme med skyddad barrblandsskog. 

Naturreservatet Runneryds bokar

Runneryds bokar är ett naturreservat som består av en liten och välutvecklad bokskog. Skogen är ett populärt utflyktsmål och flera av träden är närmare 200 år gamla och är värdefulla för fåglarna. 

Under vårens lite varmare månader täcks marken under bokarnas trädkronor av vitsippor och andra vårörter. 

2. Vandra på Vetlandas vandringsleder

Både i och utanför Vetlanda finns det vandringsleder som bjuder på en fin naturupplevelse. Vandringslederna har olika längd och består av sevärda platser. Här ger vi dig en lista på populära vandringsleder i Vetlanda. 

  • Illharjenrundan (2,7 km)
  • Historisk vandring (3,1 km)
  • Hälsans stig (5 km)
  • Höglandsleden (14,2 mil)

3. Paddla kanot på Vetländska vatten

Emån är ett värdefullt vattendrag i Vetlanda kommun och ett perfekt utflyktsmål för paddlingsturen. Hela vattensystemet består av mer än 950 sjöar och över 80 mil rinnande vatten. Här kan du paddla förbi kommunorterna Skede, Alseda, Ädelfors, Holsbybrunn och Kvillsfors. 

Ta del av aktuella vattenflöden och vattennivåer på Emåns hemsida. 

4. Fiska i Vetlandas sjöar

Inom Vetlanda kommun finns det flera goda fiskemöjligheter. Här finns många bra fiskevatten, oavsett om du väljer att fiska i en av kommunens alla sjöar eller i Emåns vatten. Fiskekort kan du köpa ute på ett av fiskevårdsområdena eller hos Vetlandas kontaktcenter. Behöver du låna flytväst kan du ringa Höglandets räddningstjänst och låna en eller flera flytvästar helt gratis. 

5. Rid islandshäst i Vetlandas skogar

Mellan Korsberga och Vetlanda ligger Fagraryd där Jenny Wiktorsson bedriver hästverksamhet med islandshästar. Här bedriver Jenny en ridskola, tar emot hästar för tillridning och anordnar även turridningar ute i den omgivande naturen. Turerna är enligt standard mellan 1–2 timmar långa, men önskar man en längre tur går det att omforma efter eget önskemål.