Wallby Säteri tilldelades årets turismpris 2016

För andra gången delade Vetlanda kommun ut ett turismpris i samband med Vetlandas näringslivsgala. Priset tilldelades företaget Wallby Säteri och Magnus Nyman mottog priset med stor glädje!

Susann till vänster, Magnus och hunden Elsa i mitten och Sara till höger.

Turismpris

Turismens och besöksnäringens betydelse ökar i Sverige. 
Turism och resande ger upphov till betydelsefulla ekonomiska och sysselsättningsmässiga aktiviteter och effekter i stora delar av näringslivet.
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher, där de största är hotell, restaurang, transporter och varuhandel. Kultur, sport och evenemang är andra delar av näringen.
Hösten 2012 antogs en turismpolicy i kommunfullmäktige, där man bland annat beslutade att vi ska dela ut ett pris till årets turistiska initiativ i Vetlanda kommun.
Priset ska kunna utdelas till enskilda personer, företag och föreningar som är verksamma i Vetlanda kommun. Det ska delas ut årligen med början 2015. 

Kriterier

Vetlanda kommuns turismpris är avsett att belöna goda insatser i nytänkande, kvalitet och hållbarhet i företagandet och som har bidragit till att utveckla turismen i kommunen. Årets turismpristagare ska uppfylla följande kriterier:

* Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
* Genom gott entreprenörskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare i branschen.
* Aktivt driva verksamheten.
* Inte ha några betalningsanmärkningar.
* Ha goda framtidsutsikter.

Wallby Säteri

Pris

Vinnaren av priset nomineras även till länets turismpris, vilket delas ut av Smålands Turism AB. Jönköpings läns turismpris. Vinnaren där blir automatiskt nominerad till Stora turismpriset, som delas ut på Svenska Turistgalan i Stockholm i oktober varje år. 
Priset består också av en annons i Vetlanda turistguide för kommande år. 

 

 

 

Motivering

I år gick alltså priset till Wallby Säteri Country Resort AB med följande motivering: 
Wallby Säteri är ett etablerat företag med en välkänd konferensanläggning i landsbygdsstil som andas klass och service.
Entreprenörskap, nätverkande samarbeten och hårt arbete skapar tillväxt och nya idéer som ger besökaren minnesvärda upplevelser.
Genom nytänkande och uppfinningsförmåga har Wallby Säteri blivit en viktig del i utvecklingen av Vetlanda som landsbygdsdestination.

Vi är stolta och glada att ha Wallby Säteri i Vetlanda kommun. Magnus Nyman och medarbetare är utmärkta ambassadörer, både för oss och för besöksnäringen!

Läs gärna mer om Wallby Säteri på deras egna webbplats.
Grattis Wallby Säteri!!!