VisionsPalatset - vad är det?

Alla har vi stora och små visioner om hur vi vill och kan förändra eller förbättra något i en kommun. Vad händer om vi med gemensamma krafter hjälps åt med detta?

Skiss Stortorget VetlandaPalatset

Mellan den 22 och 28 maj kommer det placeras ett hus, skänkt av Myresjöhus, på Stortorget i Vetlanda. Ett antal kommuninvånare kommer att "flytta in" i huset och dagligen att lösa uppgifter som gör Vetlanda till en ännu bättre plats att leva, bo och verka på. Kanske är det just dina visioner om ett bättre Vetlanda som de kan hjälpa till att göra verkliga!

Söndagen den 22 maj klockan 15.00 blir det en festlig invigning av VisionsPalatset. Under invigningen kommer man att få träffa deltagarna som ska "flytta in" i VisionsPalatset.

Varje dag har ett eget tema. De kreativa deltagarna i huset kommer finnas på plats i huset mellan klockan 10.00 och 22.00 för att lösa uppdrag och diskutera visioner. På kvällen klockan 22.00 förflyttar sig deltagarna till Myresjöhus visingshus i Bäckseda, där de sover, duschar och hämtar ny kraft för nästa dag.

Även utanför huset blir det fullt av överraskningar. Till exempel anordnas en sångtävling "Singer-Songwriter" varje dag klockan 18 på Stortorget.
Den 28 maj under VetlandaFesten är det dags för den stora finaldagen för VetlandaPalatset och deltagarna i huset kommer att släppas ut.  

Allt som händer i och runt omkring VetlandaPalatset kommer att sändas på Hallpressens webbsidor. 
Arrangör för VisionsPalatset är Vetlanda-Posten i samverkan med Tillväxt Vetlanda