Intressanta museer

Det finns flera museer i Vetlanda som tillsammans bevarar och tillgängliggör vår kulturhistoria. Här presenteras ett urval av alla museer som finns i tätorten och på landsbygden.

Vetlanda museum

Vetlanda museum är ett kommunalt museum som värnar och förvaltar delar av vårt gemensamma kulturarv. Museet är en mötesplats, öppen för alla och har fri entré till utställningarna. Den lokala kulturhistorien finns presenterad i både arkiv och utställningar - med foton, föremål hantverk.
Deponerade konstsamlingar från Hembygdsföreningen Njudung och Vetlanda-Posten finns i arkivet och visas vid olika tematiska utställningar. Den kommunalt ägda offentliga konsten, som är placerad utomhus och på institutioner, förvaltas och vårdas av museet.

Vetlanda skolmuseum

Vetlanda Skolmuseum återfinns i vackra folkparken Forngården. Museet är resultatet av många års samlande av lokal skolhistoria och föremål.
Museet har öppet lördagar och söndagar under sommaren.

Högarps bymuseum

Högarps Bymuseum ligger i en by med anor från 1400-talet. Idag finns fem gårdar varav en i aktivt bruk. Bymuseet visar föremål från gårdarna fram till mekaniseringen av jordbruket på 1950-talet.

Ädelfors gruv- och mineralmuseum

Gruv- och mineralmuseet som är inrymt i det gamla sädesmagasinet i Ädelfors, är byggt i gråsten mellan åren 1868-1869. Byggnaden är klassad som byggnadsminne.
Här berättas historier om äldre gruvdrift i kommunen.

Ekenässjöns industri- och musikmuseum

Skickliga hantverkare från orten har byggt upp Ekenässjöns industrier och glasbruket så som det var och såg ut under första delen av 1900-talet. Modellerna utgör ett sagoland i miniatyr där det mesta också kan startas elektriskt.
Här visas också delar av Vetlanda Museums samlingar kring Ekenäs Glasbruk.
På musik- och instrumentmuseet visas en mängd olika musikinstrument varav flera är unika, liksom en stor samling gamla grammofonskivor. Här kan man även följa den tekniska utvecklingen genom åren, från stenkakan och framåt.

Forngårdens hembygdsmuseum

I folkparken Forngården, som ligger längs bäckstråket inne i Vetlanda, återfinns Hembygdsföreningen Njudungs olika byggnader och samlingar.
Här märks Boltastugan, Kopparslagarestugan, Mogärdehuset (ladugård), soldattorp, parstuga, marknadsbod och en svalgångsbod. Föreningen arbetar med vård och bevarande av kulturhistoriska föremål som har anknytning till bygdens historia.

Sandellmuseet

Psalmförfattaren Lina Sandell växte upp i Fröderyd och är bland annat känd för psalmen "Tryggare kan ingen vara". I minnesgården snett mittemot Fröderyds kyrka finns föremål efter henne och familjen samlade. Axel Wallenbergs staty av Lina Sandell har sin placering under den 300-åriga asken intill huset.
Här finns även en bod med lokalt hantverk och ett litet bygdemuseum med äldre föremål från Fröderydstrakten. I anslutning till Sandellmuseet har hembygdsföreningen också en örtagård.